Gyémánt Szertartás

"60. házassági évforduló, Gyémánt Szertartás - Katalin és László meglepetés ajándékként megerősítő szertartást kapott a Családtól. Köszönöm a felkérést, megtiszteltetés és öröm volt számomra! Tolsztoj egyik regényének sorai illenek talán ide leginkább, melyeket a friss házas Levin gondolatairól írt: „Lépten-nyomon azt tapasztalta, amit az az ember, aki a tavon egy csónak sima, boldog futásában gyönyörködik, utána pedig maga ül be a csónakba. Nem elég, azt látta, nyugodtan ülni és nem fészkelődni, neki kell látnia, nem feledve egy percre sem, hogy hová tart, hogy a lába alatt víz van, hogy evezni kell, hogy a gyakorlatlan kéz belesajdul, s hogy csak nézni könnyű, de csinálni, ha igen örvendetes is, nagyon nehéz.”
Van, akiknek sikerül, mert szívükben végtelen a szeretet."